Renhållning

I restaurangerna sorteras avfallet i bioavfall och blandavfall.

På inkvarteringsområdena går allt avfall till blandavfall. Återvinningsflaskor lämnas  i säckar på insamlingsplatser.

Hygien

Infektioner smittar och sprids lätt i fältförhållanden. Mötesgästerna uppmanas följa nedanstående anvisningar:

Mötesgäst – var aktsam om den värdefulla miljön!

Räyskälä flygplats befinner sig på ett viktigt grundvattensområde. Därför tar man allt avfallsvatten till uppsamlingsstationer vid toaletterna. Man lämnar inte heller andra vätskor eller annat avfall i jorden eller naturen, som kan fördärva grundvattnet.

På området finns också sällsynta och dyrbara växter, insekter och organismer. De mest känsliga områdena är skyddade mot fotgängare. Vi ber att man respekterar naturen också för övrigt och undviker onödigt nötande av jorden.

Mera bilder