Så här tror vi

Gammel-lestadianismens lärogrund är Bibeln och den evangelisk-lutherska trosbekännelsen. Vi tror, att Bibeln är det högsta rättesnöret när det gäller frågor om tron och livet. Det centrala i gammel-lestadianismen är predikan om både Jesu undervisning och hans lidande, död och uppståndelse. Människan blir frälst enbart genom tron, genom nåden och genom Kristus.

Enligt den kristna läran fortsätter Jesu verk i världen såsom den Helige Andes verk i hans församling, där Gud rättfärdigar d.v.s. godkänner den syndige i sin gemenskap. Jesus har givit sin församling och dess medlemmar uppgiften att förkunna evangelium genom den Helige Andes kraft till alla skapade människor. Evangeliets kärna är syndernas förlåtelse i Jesu namn och blod. Tron kommer av att höra och hörandet genom Kristi ord.

Det frälsande evangeliet har gått från Bibelns tid till nutid genom att en människa har hört evangeliets förkunnelse, trott på den och åter predikat evangelium till en ny generation.

Också i dag på detta sommarmöte är det möjligt att höra förkunnelsen om Guds rikes evangelium och tro synderna förlåtna på grund av Jesu försoningsverk.

Mera bilder