Mötesmärkets budskap

Mötesmärket är planerat utifrån Psalm 48. Psalmen beskriver Sion d.v.s. Guds stad.

”Skönt höjer det sig, hela jordens fröjd, berget Sion längst upp i norr, den store konungens stad. Gud har i dess palatser gjort sig känd såsom ett värn. (Ps.48:3-4).

Staden symboliseras av bågen som reser sig över människorna. Bågen symboliserar också Kristus, som bor i Guds stad. Staden består av levande stenar d.v.s. Guds barn. Stadens beskydd är Jesus Kristus, som bor i Guds barns hjärtan genom tron. Märkets kraftiga färger förmedlar budskapet om trygghet och om att det skrivna och talade Guds ord blir synligt med staden.

Såsom vi hade hört, så fingo vi se det i Herren Sebaots stad, i vår Guds stad; Gud håller den vid makt till evig tid.” (PS. 48:9). Enligt psalmen berättas det i Guds stad om Guds nåderika gärningar och man prisar Hans godhet och ledning.

”Såsom ditt namn, o Gud, så når ock ditt lov intill jordens ändar; din högra hand är full av rättfärdighet. Given akt på dess murar, skriden genom dess palatser, så att I kunnen förtälja därom för ett kommande släkte. Ty sådan är Gud, vår Gud, alltid och evinnerligen;  intill döden skall han ledsaga oss.” (Ps. 48:11, 14-15). Mötets predikningar förmedlar samma glädjebudskap och förtröstan på den Himmelske Faderns beskydd.

Mera bilder