SRK:s Sommarmöte

SRK:s sommarmöte är den gammel-lestadianska väckelserörelsens årliga sommarfest, som varar i fyra dagar och som besöks av cirka 70 000 mötesgäster. Mötet, som är öppet för alla, vill samla människor till att lyssna på Guds ord. Mötesprogrammet består av predikningar, psalmer och Sions sånger. Mötena tolkas till nio språk, varav ett är teckenspråk.

Till en början hölls mötena i kyrkor och andra officiella möteslokaler. Mötestältet var i bruk för första gången i Kajana 1938. Det nuvarande, fjärde tältet togs i bruk på sommarmötet i Oripää 2009. Sommarmötet sändes på radio för första gången 1939.

Mera bilder