Sommarmötets radiosändningar

Nästan samtliga  predikningar tolkas till sju olika språk som går att höra live på internet eller efteråt förutom på finska även på engelska, svenska, ryska, estniska, tyska, franska och spanska. Största delen av predikningarna går att lyysna till på mötesområdet eller i dess närhet via FM-radion på nämnda språk enligt mötesprogrammet.

Den finska mötesradions frekvens i Loppi och mötesområdet är 89,5  MHz. Simultantolkning I Loppi och Räyskylä kan höras på följande språk:

engelskspråkig 88,5, svenskspråkig 92,9, tysk-/rysk-/spanskspråkig 95,2, fransk-/spansk-/estniskspråkig 100,9, finskspråkig 102,3 

 

 

Mera bilder