Tjänster på området

På sidorna för mötesområdets tjänster finns information om tjänsterna.

Länk till Öppettider på finska

Länk till priser på finska

Internationell service och bank

Restaurang

Butik

Hälsovård

Duschar

Renhållning

Säkerhetsföreskrifter

Mera bilder