Duschar

Duscharna är öppna från torsdag till söndag kl. 6-24 och måndag 6-16.

I samband med duscharna finns plats för hårläggning.

Det finns fyra kassor och en separat linje för dem som har duschbiljett.

Duschbiljetter kan köpas på förhand på tre olika platser på området och vid kassorna.

Den internationella tjänsten ger information om närbelägna simhallar och närtrafik.  

Mera bilder