Säkerhetsföreskrifter

Området är till stor del torr hed, som antänds lätt vid torka.

När du kommer till mötesområdet:

  1. Placera bilen och husvagnen/husbilen enligt trafikledarens anvisningar.
  2. Öppna luckan för gasflaskbehållaren och placera veven synlig.
  3. Ta reda på var närmaste brandsläckare finns och hur den fungerar.
  4. Sätt betalningskvittot för inkvarteringen väl synligt på vindrutan, också på extrabilen. Man kan också betala på områdets kassa för inkvarteringsavgifter.
  5. Var noga med att alla som övernattar vet var brandsläckaren är och hur den fungerar.

Råd  vid risksituationer

Om tältet börjar brinna, se till att ingen finns kvar innanför. Lossa snörena och trampa ihop tältet. Släck genom att kväva elden eller använd brandsläckare.

Om marken börjar brinna, släck med brandsläckare och be grannen om hjälp.

Om husvagnen eller bilen börjar brinna, se till att ingen finns kvar inomhus. Ta bort gasflaskan och släck elden med brandsläckaren. Stäng dörren, be grannen om hjälp och dirigera brandkåren till platsen.

Vid fall av oljeskada ta genast kontakt med säkerhetskontoret tel. 040 535 0715.

Vid fall av sjukdomstillbud, ring nödnumret 112 och agera enligt deras anvisningar.

Vid trafikolycka med personskador, ring 112.

I icke brådskande fall kan du ringa till säkerhetskontoret. Vid olyckor är alla skyldiga att hjälpa till.

På mötesområdet är det förbjudet att

 Agera så här vid olyckstillbud

Mera bilder