Måndag 2.7.

Klo Ohjelma Virsi
09.00 Möte 538
  Tuomo Parhiala, Alavus
397
  Veli-Matti Huhtala, Nivala
621
11.00 Sångstund: Psalmer och Sions sånger
11.30 Möte (förböner) 309
  Päiviö Karttunen, Ranua
256
  Timo Hentilä, Kajaani
176
14.00 Avslutningmöte 204
  Markus Tuukkanen, Raahe
316
  Avslutningord och slutbön
  Osmo Aho, vice ordförande i huvudkommittén Tuusula
344
  Välkommen till 2013 års sommarmöte i Pudasjärvi
  Erkki Ilvesluoto, ordförande i huvudkommittén Ranua
Sions
sång
209

"Min Herre och min Gud" (Joh.20:28) 

Välkommen till Pudasjärvi!

Om Gud vill, ordnas SRK:s sommarmöte 2013 i Pudasjärvi i norra Österbotten 28.6 - 1.7.2013.

Mötesplatsen är flygplatsområdet i Pudasjärvi som ligger nära samhällets centrum. På samma plats hölls sommarmötet år 1998. Kommunen kännetecknas bland annat av vackra kärrområden, Finlands sydligaste fjällområde Syöte samt Ijo älv, som med sina biflöden är bland de mest populära fiskevattnen och vattensportsrutterna.

Vi ber att Gud välsignar mötesarrangemangen och att vi skulle vederkvickas genom att höra Guds ord.

Huvudkommitén

 

Mera bilder