Mötesprogrammet

Sommarmötet i Loppi börjar med aftonmöte torsdagen den 28.6.2012 kl 13.00. Sångstund i mötestält inleds redan kl 12.00.

Inspelade och direktsända predikningar

Inspelade predikningar finns tillgängliga på sommarmötets hemsida. 

På mötesplatsen kan du lyssna på tolkningar via FM-radio på de frekvenser som finns angivna i det tryckta mötesprogrammet.

Mera bilder