Korrashoid

Jäätmed sorteeritakse sööklas bio- ja segajäätmeteks. Välimajutusalal läheb kogu prügi segajäätmetesse. Taaskasutatavad joogipudelid kogutakse nende kogumispunktidesse.

Hügieenijuhised

Nakkus levib välioludes kergesti. Kokkutulekukülalistel palutakse tegutseda järgnevalt:

Lisa fotosid