Nõnda me usume 

Vahalestaadiusluse ajaloost

Karesuvanto kirikuõpetaja Lars Levi Laestadius võttis vastu elava evangeeliumi saami tüdrukult, keda teati kui Lapi Mariat. Laestadiuse jutlused said pärast seda uue sisu ja Karesuvanto kirikusse saabus rohkelt kuulajaid. Tekkinud liikumist hakkati hüüdma lestaadiusluseks 1840. aastatel. Äratusliikumine levis kiiresti ka soomekeelse rahva hulgas. Kokkutulekuid hakkati korraldama mitmel pool Põhja-Skandinaavias.

Laestadiuse töökaaslane Juhani Raattamaa kuulutas jumalasõna soome keeles. Laestadiuse ja Raattamaa ajal sai kombeks liita patust päästmise kuulutusse sõnad Jeesuse nime ja vere läbi. See Piiblil põhinev kuulutus on jätkuvalt kõige tähtsam sõnum vanalestaadiusluses. Tegutsemise stabiliseerudes rajati 19. sajandi lõpus eri paikkondadesse rahuühendusi, mis vastutasid kokkutulekute korraldamise praktilise poole eest. Soome Rahuühenduste Keskühendus sündis ühenduste teenindusorganisatsiooniks aastal 1914.

Praegu on Soomes üle 180 iseseisvalt tegutseva rahuühenduse. Rahuühendusi või nende sõsarorganisatsioone tegutseb ka Rootsis, Norras, Venemaal, Eestis, Kanadas, Ühendriikides, Togos ja Ghanas.

Nõnda me usume 

Vanalestaadiusliku õpetuse aluseks on Piibel ning evangeelne luterlik tunnistus. Usume, et Piibel on kõige kõrgem nõuandja usu ja elu küsimustes. Vanalestaadiusluses on kesksel kohal Jeesuse õpetuse ja Tema kannatusese, surma ja ülestõusmise jutlustamine. Inimene päästetakse ainult usu, ainult armu ja ainult Kristuse pärast.

Kristliku õpetuse järgi jätkub Kristuse töö maailmas Püha Vaimu tööna Tema koguduses, kus Jumal teeb patuse õigeks ehk võtab patuse ühendusse endaga. Jeesus on andnud oma kogudusele ja selle liikmetele ülesande kuulutada evangeeliumit kõigile loodutele. Evangeeliumi tuumaks on pattude andeksandmine Jeesuse nime ja vere läbi. Usk tuleb kuulmisest, kuulmine aga Kristuse sõna kaudu.

Päästev evangeelium on rännanud Piibli aegadest meie aegani nõnda, et inimene on kuulnud evangeeliumi kuulutust, uskunud seda ja kuulutanud omakorda evangeeliumit uuele põlvkonnale.

Ka täna, sellel suvisel kokkutulekul on võimalus kuulda Jumala riigi evangeeliumi kuulutamist ning uskuda patud andeks Jeesuse lepitustöö nimel.

 

Lisa fotosid