Kokkutulekumärk

Kokkutuleku märgi tähendus

Kokkutuleku märk on kavandatud psalmi 48 põhjal. Psalm kirjeldab Siionit ehk Jumala linna.

“Kaunisti tõuseb kõrgele kogu maa rõõm, Siioni mägi kauges põhjas, see suure kuninga linn. Jumal on tema kuninglikes kodades tuntud kindla varjupaigana.” (Ps 48:3–4)

Linna sümboliseerib märgis inimeste üle tõusev kaar. Kaar kirjeldab ka Kristust, kes elab Jumala linnas. Linn koosneb elavatest kividest ehk Jumala lastest. Linna kindlustuseks on Jeesus Kristus, kes elab usu läbi Jumala laste südametes. Märgi võimsad värvid vahendavad sõnumit turvast ja sellest, et kirjutatud ja räägitud Jumala sõna saab linna tõttu nähtavaks.

“Nagu me oleme kuulnud, nõnda me näeme seda vägede Issanda linnas, oma Jumala linnas. Jumal lasku teda kindlasti püsida igavesti!” (Ps 48:9)

Psalmi järgi jutustatakse Jumala linnas Jumala armulikest tegudest ja ülistatakse Tema headust ja juhatust.

“Nõnda nagu sinu nimi, Jumal, ulatub ka sinu ülistus ilmamaa äärteni; su parem käsi on täis õiglust. Kõndige ümber Siioni ning tehke tiir ta ümber, lugege ära ta tornid! Pange hästi tähele ta kindlistust; kõndige läbi ta kuninglikud hooned, et võiksite jutustada neist tulevasele põlvele! Sest see on Jumal, meie Jumal ikka ja igavesti, tema juhatab meid surmast üle." (Ps 48:11, 14–15)

Ka suvise kokkutuleku jutlused vahendavad seda rõõmusõnumit ja usaldust taevase Isa hoolitsemise vastu.