SRK:nak a nyári összejövetel, suviseurat

SRK:nak a suviseurat a konzervatív laestadiánus ébredés-mozgalmának a mindenévi négy napi nyárünnepe, amiben részt vesz kb. 70 000 vendég. A mindenki számára nyitott összejövetelnek az a célja, hogy az embereket

összegy?jtse Isten szavának meghallgatására. A összejöveteli program igehirdetésb?l, zsoltárokból és Síon énekeib?l áll. A prédikációk nyolc nyelven hangoznak el és jelnyelven is jelelik. 

Kezdetben a seurat összejöveteleinek helye templomok és más közös találkozóhelyek voltak. A nagy sátor el?ször 1938-ban Kajaaniben volt használatban. A mostani, a negyedik Suviseuratsátort, a 2009. évben Oripääben vették használatba. A Suviseuratot el?ször 1939. évben Kemiben közvetítette a rádió.

További képek