Így hiszünk

A laestadianizmus történelme

A karesuvantoi lelkész Lars Levi Laestadius el?evangéliumot elfogadhatott egy Lappföldi Máriaként ismert számileánytól. Laestadius prédikációi ezután új tartalmat kaptak és a Karesuvanto templomba az igehallgatók széles területr?l érkeztek. A megszületett mozgalmat az 1890-es években laestadianizmusnak kezdték nevezni. Az ébredés gyorsan terjedt a finn nyelv?ek között is. Észak-Skandináviában több helyen kezdték megszervezni a seuratot.

Laestadius munkatársa Juhani Raattamaa finnül hirdetett igét. Laestadius és Raattamaa idején megállapodott szokás volt összekötni a b?nbocsánathoz Jézus nevében és vérében  szavakat. Ez a biblia szerinti, az evangélium lényegét tömörít? hirdetés most is a legfontosabb hír a konzervatív-laestadianizmusban. Amikor a m?ködés megállapodott az 1800-as évszázad végén, akkor különböz? helyeken békességegyesületeket alapítottak, amik a gyakorlati rendezésekért felelnek. A Finn Békességegyesületeknek a Központegyesülete (SRK) 1914. évben született az egyesületek szolgálatszervezetének.

Mostanában Finnországban több mint 180 önállóan m?köd? békességegyesület van. Békességegyesületek vagy azoknak a testvéregyesületei Finnországon kívül Svédországban, Norvégiában, Oroszországban, Észtországban, Kanadában, az Egyesült Államokban, Togóban és Ghánában m?ködnek.

Így hiszünk

A konzervatív-laestadianizmus dogmai alapja a Biblia és az evangélikus-luteránus hit megvallása. Hisszük, hogy a Biblia a legmagasabb tanács a hithez és élethez kapcsolódó kérdésekben. A lényeg a konzervatív-laestadianizmusban a prédikáció Jézus tanításairól, az ? szenvedésér?l, haláláról és föltámadásáról. Az ember megszabadul az egyedüllétt?l a hit, a kegyelem és Krisztus által.

A kereszténytan által Krisztus munkája a világban a Szent Lélek munkájaként folytatódik az ? gyülekezetében, amiben Isten igazít el,  azaz ? a b?nös embert elfogadja. Jézus a gyülekezetének és a tagjainak adta a feladatot: a Szent Lélek erejével az evangéliumot hirdetni minden teremtménynek. Az evangélium lényege a b?nbocsánat Jézus nevében és vérében. A hit hallásból van és a hallás Krisztus igéje által. 

A megszabadító evangélium eljutott a bibliai kortól máig úgy, hogy az ember meghallotta az evangélium hirdetését, hitt ebben és ismét hirdette az evangéliumot az új nemzedéknek.

Ma is, ebben a Suviseuratban, lehet?ség van hallgatni Isten országának az evangéliumi hirdetését és elhinni a b?nök megbocsátást Jézus megszabadító munkája által. 

További képek